Zendesk User Group Norge - Første fellesmøte i 2024

Jan 30, 8:00 – 9:00 AM

Vi inviterer til et Zendesk User Group Norge event den 30. januar (På Teams) der vi blant annet skal diskutere fremtidig teamer, sette struktur og planlegge styrestruktur.

User GroupVirtual

About this event

Agenda:

 • Velkommen til UserGroup 2024 
 • Diskutere struktur og fremtidige temaer
 • Diskutere styrestruktur for 2024

 • Q&A

Planlegge struktur og fremtidige temaer:

Vi ønsker å diskutere hvordan vi kan forbedre strukturen og innholdet i våre events. Vi vil også diskutere hvilke temaer vi ønsker å fokusere på i fremtiden.

Valg av styremedlemmer

Vi er på jakt etter nye styremedlemmer som kan bidra til å utvikle og styrke Zendesk User Group Norge. Styret har ansvar for å planlegge og gjennomføre events, representere gruppen overfor Zendesk, og holde kontakten med medlemmene.

Det er ønskelig med følgende roller i styret:

Styreleder

Møteansvarlig

Innholdsansvarlig

Åpen diskusjon

Vi ønsker å gi medlemmene mulighet til å diskutere aktuelle Zendesk-temaer. Vi vil ha en åpen diskusjon om hva dere ønsker å lære mer om, og hvilke utfordringer dere står overfor i bruk av Zendesk.


Vi håper å se dere snart!


Med vennlig hilsen,
Zendesk User Group Norge

Organizers

 • Sina Shahinian

  Complit AS

  Admin

 • stig carlsen

  Admin

Contact Us