Zendesk User Group Norge - Introduksjonsmøte

Nov 7, 2023, 8:00 – 9:00 AM

Velkommen til Zendesk User Group Norge, et samarbeidsinitiativ med Zendesk! Dette blir vårt andre informasjonsmøte og målet er fremdeles det samme - å skape et fellesskap for deling av erfaringer og kunnskap om Zendesk. Vi tror dette er den optimale veien til forbedring. Bli med på reisen!

User GroupVirtual

About this event

I vårt andre møte gjentar vi stort sett informasjonen fra det første møte som ble holdt tidligere i høst. Hovedmålet med dette møte er å gjøre alle Zendesk-brukere som ønsker å delta kjent med konseptet User Group og dele informasjon om hvordan det kan formes til å bli en viktig møteplass for Zendesk-brukere i Norge, med fokus på kunnskapsdeling og nettverksbygging. Vi ønsker et dynamisk miljø der brukere fra ulike organisasjoner kan dele beste praksis, tips og løsninger. Dette gagner både den enkelte organisasjon og hele Zendesk-samfunnet i Norge. For å skape dette må vi etablere et styre og fylle noen roller. Vi i Complit fasiliterer for dette, men det er brukerne som skal lede dette videre. 


Agenda for møte:

Introduksjon av Zendesk User Group i Norge

Hensikten med Zendesk User Group

Hva vi ønsker å få ut av Zendesk User Group

Styre, roller og grupper

Møtestruktur og frekvens

Samhandling og kommunikasjon

Temaer for fremtidige møter

Samarbeid med Zendesk 


Ved å delta i Zendesk User Group Norge vil brukerne kunne dra nytte av følgende fordeler:

1. Kunnskapsdeling: Brukere kan lære av hverandres erfaringer og oppdage nye og effektive måter å bruke Zendesk på. Diskusjoner kan omfatte alt fra implementeringstips og beste praksis til automatisering og rapportering.

2. Nettverksbygging: Møtet vil gi mulighet for å bygge profesjonelle nettverk med andre Zendesk-brukere. Dette kan føre til verdifulle samarbeid og muligheter for felles problemløsning.

3. Direkte samspill med eksperter: Ved å samarbeide med Zendesk og Complit AS, vil brukerne få direkte tilgang til eksperter som kan svare på spørsmål, gi veiledning og dele innsikt om Zendesk-funksjonalitet.

4. Tidlig tilgang til nyheter og oppdateringer: Som en del av Zendesk User Group Norge vil brukerne være blant de første som får informasjon om nye funksjoner, oppdateringer og kommende arrangementer relatert til Zendesk.

Vi tror at et slikt fellesskap av Zendesk-brukere i Norge vil være en uvurderlig ressurs for alle som ønsker å utnytte plattformen maksimalt. Ved å være en del av Zendesk User Group Norge vil brukerne få muligheten til å utvide sin kunnskap, dele sin ekspertise og bidra til å forme fremtiden for Zendesk-bruk i Norge.

Vi ser frem til å ønske alle Zendesk-brukere velkommen til dette digitale møtet og ser frem til å skape et sterkt og engasjert Zendesk User Group Norge.

When

When

Tuesday, November 7, 2023
8:00 AM – 9:00 AM UTC

Agenda

Organizers

  • Sina Shahinian

    Complit AS

    Admin

  • stig carlsen

    Admin

Contact Us