Zendesk User Group Norge - Introduksjonsmøte

Aug 29, 2023, 8:00 – 9:00 AM

Som ledende partner av Zendesk i Norge, ønsker vi i Complit AS å invitere alle Zendesk brukere i Norge til et digitalt møte for å introdusere Zendesk User Group Norge. Et initiativ i samarbeid med Zendesk. Formålet med dette er å skape et felles rom der erfaringer og kunnskap rundt Zendesk deles. Vi mener dette er den beste måten å bli bedre på.

User GroupVirtual

About this event

Vi tror sterkt på at kunnskapsdeling er nøkkelen til å bli bedre og mer effektive brukere av Zendesk. Ved å bringe sammen brukere fra ulike organisasjoner og sektorer, kan vi skape et dynamisk miljø der beste praksis, tips, triks og løsninger deles. Dette vil ikke bare hjelpe hver enkelt organisasjon å optimalisere sin bruk av Zendesk, men også bidra til å styrke hele Zendesk-samfunnet i Norge.

Agenda for møtet

Introduksjon av Zendesk User Group i Norge

Hensikten med Zendesk User Group

Hva vi ønsker å få ut av Zendesk User Group
Styre, roller og grupper

Møtestruktur og frekvens

Samhandling og kommunikasjon

Temaer for fremtidige møter

Samarbeid med Zendesk 


Ved å delta i Zendesk User Group Norge vil brukerne kunne dra nytte av følgende fordeler:

1. Kunnskapsdeling: Brukere kan lære av hverandres erfaringer og oppdage nye og effektive måter å bruke Zendesk på. Diskusjoner kan omfatte alt fra implementeringstips og beste praksis til automatisering og rapportering.

2. Nettverksbygging: Møtet vil gi mulighet for å bygge profesjonelle nettverk med andre Zendesk-brukere. Dette kan føre til verdifulle samarbeid og muligheter for felles problemløsning.

3. Direkte samspill med eksperter: Ved å samarbeide med Zendesk og Complit AS, vil brukerne få direkte tilgang til eksperter som kan svare på spørsmål, gi veiledning og dele innsikt om Zendesk-funksjonalitet.

4. Tidlig tilgang til nyheter og oppdateringer: Som en del av Zendesk User Group Norge vil brukerne være blant de første som får informasjon om nye funksjoner, oppdateringer og kommende arrangementer relatert til Zendesk.

Vi tror at et slikt fellesskap av Zendesk-brukere i Norge vil være en uvurderlig ressurs for alle som ønsker å utnytte plattformen maksimalt. Ved å være en del av Zendesk User Group Norge vil brukerne få muligheten til å utvide sin kunnskap, dele sin ekspertise og bidra til å forme fremtiden for Zendesk-bruk i Norge.

Vi ser frem til å ønske alle Zendesk-brukere velkommen til dette digitale møtet og ser frem til å skape et sterkt og engasjert Zendesk User Group Norge.

Organizers

  • Sina Shahinian

    Complit AS

    Admin

  • stig carlsen

    Admin

Contact Us